ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ

Ασχολήθηκε με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζω με υποδειγματικό τρόπο τόσο σε επιστημονικό όσο και ανθρώπινο επίπεδο. Μου ενέπνευσε αμέσως εμπιστοσύνη και είχαμε άριστη επικοινωνία τόσο πριν όσο και μετά την επέμβαση.