Υπηρεσίες

Ο Αγγειοχειρουργός  Δουνδουλάκης Κωνσταντίνος αναλαμβάνει στο ιδιωτικό του ιατρείο περιστατικά που άπτονται σε όλο το φάσμα της αγγειοχειρουργικής – αγγειολογίας, ενώ στο Ερρίκος Ντυνάν ‘Hospital Center’ έχοντας την υποδομή, τον εξοπλισμό και μια εμπειρότατη ομάδα που απαρτίζει την Α’ Αγγειοχειρουργική κλινική μπορεί να εφαρμόσει το βέλτιστο θεραπευτικό μοντέλο που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Χειρουργικές επεμβάσεις

Σε συνεργασία με την εμπειρότατη ομάδα που απαρτίζει την Α’ Αγγειοχειρουργική κλινική του Ερρίκος Ντυνάν ‘Hospital Center’ έχοντας την κατάλληλη υποδομή και τον άρτιο εξοπλισμό που απιτείται μπορεί να εφαρμόσει το βέλτιστο θεραπευτικό μοντέλο που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Κατ’ οίκον επίσκεψη

Για τη διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας που απαιτείται για την αποκατάσταση της υγείας του ατόμου, ο Αγγειοχειρουργός Δουνδουλάκης Κωνσταντίνος παρέχει την υπηρεσία της κατ' οίκον επίσκεψης.

Αγγειακή & Πλαστική ανάπλαση

Εξειδικευμένες υπηρεσίες αγγειακής και πλαστικής χειρουργικής παρέχονται στο ιδιωτικό ιατρείο του Αγγειοχειρουργού Κωνσταντίνου Δουνδουλάκη σε συνεργασία με την καταξιωμένη πλαστικό χειρουργό Ξένη Δελβινιώτη, απόφοιτο ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο ειδικότητας στην Πλαστική, Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική από τον Ιατρικό Σύλλογο του Βερολίνου. Δείτε περισσότερα...

Κλινική εξέταση

Ο Αγγειοχειρουργός Δουνδουλάκης Κωνσταντίνος αναλαμβάνει στο ιδιωτικό του ιατρείο περιστατικά που άπτονται σε όλο το φάσμα της αγγειοχειρουργικής – αγγειολογίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι εξειδικεύεται στην ενδαγγειακή χειρουργική φλεβών, στις φίστουλες νεφροπαθών και στις αρτηριακές παθήσεις.