Αγγειακή & Πλαστική ανάπλαση

Εξειδικευμένες υπηρεσίες αγγειακής και πλαστικής χειρουργικής παρέχονται στο ιδιωτικό ιατρείο του Αγγειοχειρουργού Κωνσταντίνου Δουνδουλάκη σε συνεργασία με την καταξιωμένη πλαστικό χειρουργό Ξένη Δελβινιώτη, απόφοιτο ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο ειδικότητας στην Πλαστική, Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική από τον Ιατρικό Σύλλογο του Βερολίνου. Δείτε περισσότερα…