Κατ’ οίκον επίσκεψη

Για τη διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας που απαιτείται για την αποκατάσταση της υγείας του ατόμου, ο Αγγειοχειρουργός Δουνδουλάκης Κωνσταντίνος παρέχει την υπηρεσία της κατ’ οίκον επίσκεψης.