Κλινική εξέταση

Ο Αγγειοχειρουργός Δουνδουλάκης Κωνσταντίνος αναλαμβάνει στο ιδιωτικό του ιατρείο περιστατικά που άπτονται σε όλο το φάσμα της αγγειοχειρουργικής – αγγειολογίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι εξειδικεύεται στην ενδαγγειακή χειρουργική φλεβών, στις φίστουλες νεφροπαθών και στις αρτηριακές παθήσεις.