Χειρουργικές επεμβάσεις

Σε συνεργασία με την εμπειρότατη ομάδα που απαρτίζει την Α’ Αγγειοχειρουργική κλινική του Ερρίκος Ντυνάν ‘Hospital Center’ έχοντας την κατάλληλη υποδομή και τον άρτιο εξοπλισμό που απιτείται μπορεί να εφαρμόσει το βέλτιστο θεραπευτικό μοντέλο που ταιριάζει στις ανάγκες σας.