Υπηρεσίες

Ο Αγγειοχειρουργός Δουνδουλάκης Κωνσταντίνος αναλαμβάνει στο ιδιωτικό του ιατρείο περιστατικά που άπτονται σε όλο το φάσμα της αγγειοχειρουργικής – αγγειολογίας.